מבוא למדרש אגדה

בקורס, נלמד על הופעת המדרש בעולם, ועל הגלגולים השונים שלו מסיני ועד לימי חז"ל. נערוך היכרות כללית עם ספרות המדרש ונבחין בסגנונות השונים. נלמד על "כלי העבודה" של הדרשן, כלומר, ה"מידות".
מורה: דב סנדמן