חני שרמן

הקורס הבא יעסוק בלימוד סדר שושלת חסידות חב"ד על שבעת אדמו"ריה וחייהם.

מורה: חני שרמן

איילת ומנוחה

בס"ד
משחקים בליובאביטש !!
מטרות קוגניטיביות:
הבנות יכירו את לויבאביטש ,מיקומה ,רקע היסטורי קצר ,דמויות אופייניות בעיירה ,ויחברו ידע רחב בסיפורים חסידים על רבותינו נשיאינו.
מטרות אפקטיביות :
הבנות ילמדו על הרקע של חסידות חבד וירגישו שייכות למוסד בו הן לומדות ,ועי משחקי הדרמה יכנסו לתקופה ,יתחברו אליה ויפנימו בעזה את המושגים הבאים :
מסירות נפש,מסירת הרצון,צניעות,אהבת ה׳, פשטות ,אהבת ישראל ,חשיבות התפילה ,ביטחון בה׳ והתוועדות .