לימודי חובה לימודי חינוך
לימודי התנסות לימודי התמחויות